logo
 HOME > Customer Center >  카달로그 다운로드
 
 
40   Dot Printer 사용설명서 2010_10월   2010/09/29   6372
첨부파일 : Printer_Dot.pdf
별첨 과 같이 Mega xp. Magic+ 프린터 사용을 위한 Printer 사용 방법에 대한 첨부 화일을 참고 하시기 바랍니다. 본 내용은 Mega xp. Magic+ 제품구입 시 프린터을 선택한 고객에 한하여 필요한 자료 내용입니다. 1. 별첨 Printer_Dot 방식 사용 설명서---------------------- PFD 10 Page 별도 궁금한 내용에 대하여 문의 주시기 바랍니다. - 기술지원팀 -
 
NO   Types   Models   Title   Date   Click
83   SMD Pick & Place   812V
LED 전용 3.4.6 He...
  smd pick & Place 812 LED       2016/04/02   5332
82   SMD Pick & Place   95VP
4head 10,000cph
  SMD Pick & Place 95VP       2016/04/02   4911
81   SMD Pick & Place   10 P
15개 feeders기본<...
  SMD Pick & Place 10P       2016/04/02   4589
80   SMD Pick & Place   15 P
2 head 10,000 cph...
  SMD Pick & place 15P       2016/04/02   4683
79   Reflow   551-15
온도 Profiler
  551-15 catalog       2016/04/02   7113
78   PCB Cleaning   OKO-1000uP
세척->린스-...
  1000 Cleaning 카다로그       2016/03/18   4657
77   PCB Cleaning   OKO-2000uP. 세척=>린스=>청...   2000 Cleaning 카다로그       2016/03/18   4538
76   PCB Cutting   925
LED tube light V-C...
  N925 카다로그       2016/03/07   4670
75   PCB Cutting   712
3 단 Balde 상.하
  N700 series Catalog       2016/03/07   4433
74   PCB Cutting   512
1단 Blade 상.하
  N512 카다로그       2016/03/07   4840
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10